Categorized | Thông tin trong nước

Giá vàng ngày 13/10/2012

Giá vàng hôm nay

(13-10-2012)

Giá vàng hôm qua

(12-10-2012)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do 47,330giảm 47,480giảm 47,580 47,720
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K Đang cập nhật Đang cập nhật 24.890 27.390
18K Đang cập nhật Đang cập nhật 32.690 35.190
24K Đang cập nhật Đang cập nhật 44.720 46.720
SJC10c Đang cập nhật Đang cập nhật 47.520 47.720
SJC1c Đang cập nhật Đang cập nhật 47.520 47.750
Giá vàng Hà Nội
SJC Đang cập nhật Đang cập nhật 47.520 47.740
Giá vàng Đà Nẵng
SJC Đang cập nhật Đang cập nhật 47.520 47.740
Giá vàng Nha Trang
SJC Đang cập nhật Đang cập nhật 47.510 47.740
Giá vàng Cần thơ
SJC Đang cập nhật Đang cập nhật 47.520 47.720

Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

Theo hn.24h.com

Leave a Reply

Bình luận mới